Zajmujemy się księgowością i obsługą księgową podmiotów działających na rynku polskim, spółek z kapitałem zagranicznym i przedstawicielstw międzynarodowych korporacji. Nasza wiedza ekspercka wynika z lat doświadczeń ze współpracy z podmiotami gospodarczymi o różnorodnej strukturze i różnym charakterze działalności. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Udzielamy profesjonalnych porad, świadcząc usługi księgowe głównie względem podmiotów prawa handlowego i jednostek sektora publicznego.

Rodzaje usług:

OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI

Od początku naszej działalności specjalizujemy się w obsłudze księgowej w modelu outsourcingu, przejmując pełną odpowiedzialność za księgowość firm. Prowadzimy księgi, sporządzamy deklaracje podatkowe i czuwamy nad terminowym rozliczaniem Klientów z urzędem skarbowym. Jesteśmy również pełnomocnikami przed organami podatkowymi.  Sporządzamy wnioski, odwołania oraz inne pisma niezbędne w skutecznej realizacji ochrony w postępowaniu podatkowym.

Zakres usług

 • Przygotowanie i wdrożenie procedur przejmowania dokumentów, przekazywania informacji oraz sprawnej komunikacji z Klientem
 • Konfiguracja systemów komputerowych, przejęcie dokumentacji księgowej oraz migrację danych historycznych
 • Uruchomienie i prowadzenie obsługi wszystkich lub wybranych procesów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własnym systemie księgowym lub na systemie Klienta
 • Analiza i ciągłe usprawnianie współpracy
 • Opieka doradcy podatkowego
 • Komunikacja z nadzorującym kontrolerem finansowym w Polsce lub za granicą

Korzyści dla Klienta

 • Redukcja kosztów
 • Przeniesienie odpowiedzialności na firmę zewnętrzną
 • Odciążenie od realizacji projektu restrukturyzacji księgowości we własnym zakresie
 • Brak konieczności wdrażania i utrzymywania kosztownych systemów informatycznych
 • Odciążenie Dyrektora Finansowego od zarządzania działem księgowości

OBSŁUGA KONTROLI

Posiadamy doświadczenie w uczestnictwie i wsparciu Klientów przy kontrolach US, ZUS i PIP. Pomagamy przygotować dokumenty do kontroli oraz wyprowadzić zaległości i nieprawidłowości.

Mamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach spornych z US (np. w zakresie zwrotów VAT i PCC) oraz ZUS (np. w zakresie ustalania zobowiązań z tytułu składek wypadkowych).

Nasza wiedza i doświadczenie pomocne jest w rozwiązaniu trudnej sytuacji w relacji z organami administracji publicznej oraz uniknięciu lub minimalizacji kar podczas kontroli skarbowych lub ZUS.

DORADZTWO PODATKOWE

Błędy podatkowe rodzą poważne zagrożenia biznesowe (sankcje administracyjne związane z VAT, utrata płynności gotówkowej na skutek działań organów, sankcje karne skarbowe itp.). Dobrze prowadzony nadzór i doradztwo podatkowe znacznie ogranicza ryzyko finansowe firmy. e-infolex zapewnia konsultacje z doświadczonymi doradcami podatkowymi.

Zakres usług

 • Okresowe przeglądy podatkowe oraz stała opieka doradców podatkowych z wieloletnim doświadczeniem
 • Konsultowanie z doradcą podatkowym planowanych działań biznesowych celem minimalizacji zobowiązań podatkowych w ramach obowiązującego prawa
 • Korzystanie z zastępstwa w postępowaniach podatkowych podczas obsługi kontroli i prowadzenia postępowań administracyjnych.

Korzyści dla Klienta

 • Optymalizacja zobowiązań podatkowych
 • Minimalizacja ryzyka wynikającego z zawiłości polskiego prawa podatkowego
 • Ochrona interesów podatnika podczas kontroli i postępowań administracyjnych.