DZIAŁ PRAWNY

Agnieszka Daniluk – doktor nauk prawnych, adwokat, współpracownik Kancelarii

A_Daniluk300Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym. Posiada doświadczenie w stosowaniu prawa w praktyce w związku z wieloletnią współpracą z Kancelariami Prawnymi w Polsce i za granicą. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym kilku pozycji książkowych do których należy m.in. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Orzecznictwo, współautorstwo z M. Rojewskim, C.H. Beck 2011; Wykłady z prawa administracyjnego. Cz. szczególna, współautorstwo C.H. Beck 2010; Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym, współautorstwo, C.H. Beck 2010; red. nauk. Rejestracja Produktów Leczniczych, C.H. Beck 2010; Status konsula w prawie polskim, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich 2008.
Ukończyła studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Odbyła dwuletnie stypendium naukowe na Uniwersytecie Martina Luthra w Halle, uzyskując tytuł llm (magistra prawa porównawczego). Zrealizowała staż naukowy na Wydziale Prawa na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie uzyskując uprawnienia do tłumaczenia fachowych tekstów prawnych z języka rosyjskiego. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB.

Prowadzi szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego i prawa urzędniczego. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz NISPAcee (The Network of Institutes And Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe).

Urszula Matusiewicz-Jasińska – radca prawny, współpracownik Kancelarii

Urszula Jasińska

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz handlowym, w szczególności w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych w tych obszarach prawa. Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów z zakresu prawa rodzinnego, sporów o zadośćuczynienie. Ponadto mediatorem sądowym wpisanym na listę Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.
Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, a w dalszej kolejności odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.

Katarzyna Luto-Kojło – adwokat, współpracownik Kancelarii.

Specjalizuje się w prawie karnym, karnym wykonawczym, karno-skarbowym, wykroczeniowym, gospodarczym i handlowym, administracyjnym, cywilnym. W szczególności praktykę prawniczą rozwija w zakresie spraw dotyczących przestępczości gospodarczej, prawa rzeczowego i prawa spadkowego oraz dochodzenia wierzytelności i odszkodowań. Posiada bogate doświadczenie w przedmiocie interpretacji i stosowania prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie reprezentacji w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych oraz prawa konsumenckiego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych i gmin.
Ukończyła studia magisterskie oraz Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2006 r. pełniła funkcję radcy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W 2007 r. uzyskała uprawnienia do pełnienia funkcji urzędnika sądowego, nadane przez Komisję Egzaminacyjną na Urzędnika Sądowego przy Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. W latach 2006 – 2009 była sekretarzem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Aplikację adwokacką, w Izbie Adwokackiej w Białymstoku, ukończyła pomyślnie zdanym zawodowym egzaminem adwokackim. Od 2012 r. realizuje praktykę prawniczą w charakterze asystenta prawnego a następnie adwokata. Posiada uprawnienia do wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego, uzyskane przed Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń. Posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz znajomość języka włoskiego w stopniu komunikatywnym.

DZIAŁ SZKOLENIOWY

Paulina Gierasimczuk

m.lewonowska300Ukończyła studia pierwszego stopnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach magisterskich o kierunku ekonomiczno-prawnym, specjalność: gospodarowanie finansami w sektorze publicznym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Na bieżąco uzupełnia zdobytą wiedzę i doświadczenie poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach. Posiada duże doświadczenie w koordynacji wszelkich działań związanych z organizacją i promocją szkoleń dla przedsiębiorstw prywatnych oraz dla jednostek administracji samorządowej. Jest absolwentką akredytowanego coachingu International Coach Federation (ICF). Z pasją i zaangażowaniem inicjuje liczne szkolenia, które zawsze charakteryzują się dużą dbałością o szczegóły.

Gabriel Jankowski – koordynator szkoleń adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego. Aplikant radcowski, absolwent Prawa Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.

gjankowski300v2
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym, ponadto w sferze jego działania znajdują się także sprawy związane z prawem cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym naciskiem położonym na obsługę podmiotów gospodarczych. Podczas praktyki prawniczej współpracował z wieloma kancelariami prawnymi i jednostkami samorządu terytorialnego m.in. Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Gminą Wasilków. W zakresie jego kompetencji znajdowała się także obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną przez nie działalnością, a także egzekucja należnych im wierzytelności. Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania stron podczas procesów sądowych i negocjacji handlowych. Ukończył certyfikowany kurs w zakresie projektu „Podejmij kluczową decyzję”, w którym nabył praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i prowadzenia szkoleń oraz coachingu branżowego.

DZIAŁ KSIĘGOWY

Alicja Klimowicz – kierownik Działu Księgowego.

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – Wydziału Finanse i Bankowość. Ukończyła Studia Podyplomowe w obszarze Rachunkowość i Finanse. Pracowała w BRR Oddział w Białymstoku na stanowisku kierownika działu operacyjno – księgowego i w WTL CLIF SA Oddział w Białymstoku na stanowisku dyrektora finansowego. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Współwłaściciel Biura Rachunkowego ,, SALDO,, s.c. Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych Oddział w Białymstoku, gdzie prowadzi szkolenia w zakresie księgowości oraz współpracuje ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w zakresie księgowania realizowanych projektów unijnych.