Firma e-Infolex prowadzi usługi doradztwa prawnego w zakresie całości prawa administracyjnego oraz koniecznej – przy realizacji zadań publicznych, przynależnych określonym jednostkom administracji publicznej – części prawa cywilnego i gospodarczego.

Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim sporządzamy aktualne opinie prawne w zakresie bieżących zmian obowiązującego prawa oraz oferujemy niezbędną pomoc przy tworzeniu aktów prawa miejscowego.

Nasze działania sprowadzamy do ścisłej współpracy przy załatwianiu konkretnych spraw administracyjnych oraz sporządzania – na żądanie jednostki samorządowej – opinii prawnych w koniecznym zakresie.

W szczególności oferujemy bieżącą współpracę przy realizowaniu zadań w przedmiocie spraw:

  • osobowych
  • ochrony środowiska (w tym zadań gmin w zakresie czystości i porządku)
  • motoryzacji i transportu
  • podatków i opłat lokalnych
  • egzekucji administracyjnej
  • pomocy społecznej
  • prawa budowlanego, urbanistyki oraz zagospodarowania przestrzennego,
  • kultury, sportu i turystyki
  • zarządu nieruchomościami oraz mieniem komunalnym