OFERTA SZKOLEŃ I DORADZTWA SKIEROWANA DO SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z ZAKRESU WIEDZY ORAZ TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI  ZARZĄDZANIA FIRMĄ ORAZ PRAWA I KSIĘGOWOŚCI

TEMATYKA SZKOLEŃ OBEJMUJE MN.:

 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności podejmowania trafnych decyzji w zakresie strategii i modelu biznesowego firmy. Dodatkowo rozwój umiejętności efektywnego wdrażania zmian w firmie i radzenia sobie z oporem wobec nich. Efektywność każdej organizacji ma swoje źródło w fundamentalnych decyzjach kadry zarządzającej. Nieustanne zmiany w otoczeniu firm wymuszają ponadto ciągłe weryfikowanie słuszności tych decyzji i przystosowywanie się do sytuacji rynkowej. Jeśli dodatkowo nie chcemy tylko reagować na takie wyzwania, a wyprzedzać ruchy konkurencji, decyzje te będą wręcz kluczowe dla istnienia przedsiębiorstwa i wypracowanych zysków.

 • Misja i wizja biznesu.
 • Strategia i model biznesowy.
 • Procesy biznesowe i podział kompetencji.
 • Kluczowe wskaźniki efektywności

 

Szkolenie dwudniowe (10 godzin dydaktycznych) 

 

ZARZĄDZANIE CZASEM / ORGANIZACJA PRACY:

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności określania przeszkód w efektywnym organizowaniu swojej pracy, efektywnego planowania czasu pracy oraz prawidłowego określania celów i priorytetów. Ponadto szkolenie ma na celu zapoznanie z najważniejszymi metodami organizacji pracy. Ciągłe poczucie braku czasu? Przepracowanie przy jednoczesnym poczuciu braku efektywności? Każdy z nas posiada określone wykształcenie. Mało kto natomiast uczył się jednak jak pracować wydajnie i skutecznie. Wypracowaliśmy sobie własne sposoby metodą prób i błędów. Często nie będąc świadomi alternatywnych, skuteczniejszych rozwiązań.

 • Analiza własnej pracy.
 • Formułowanie celów – zasada SMART.
 • Ustalanie priorytetów.
 • Dobre praktyki organizacji pracy.
 • Najważniejsze zasady planowania pracy.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych) 

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ:

 • Zmiany w organizacji.
 • Reakcje na zmiany.
 • Rola menedżera w procesie zmiany.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych ) 

 

PROFESJONALNA SPRZEDAŻ:

Celem szkolenia jest uświadomienie istoty sprzedaży, zrozumienie roli przedstawiciela handlowego, poznanie podstawowych technik sprzedaży, rozpoznawanie typów klientów i dostosowanie do nich odpowiednich strategii współpracy, rozumienie i osiąganie celów sprzedaży na poszczególnych etapach rozmowy handlowej,  radzenie sobie z zastrzeżeniami wysuwanymi przez klientów.

 • Komunikacja interpersonalna w obsłudze klienta.
 • Mój styl interpersonalny.
 • Rozpoznawanie (prawdziwych) potrzeb klienta.
 • Prezentacja oferty – język korzyści.
 • Radzenie sobie z obiekcjami.
 • Wybrane techniki negocjacyjne.

 

Szkolenie dwudniowe (10 godzin dydaktycznych) 

 

NEGOCJACJE HANDLOWE 

Celem szkolenia jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat negocjacji, analiza własnego stylu komunikacji i prowadzenia negocjacji oraz poznanie stylów i technik negocjacyjnych. Szkolenie ma także na celu rozwój umiejętności negocjacyjnych uczestników, w tym umiejętności stosowania technik negocjacyjnych oraz opierania się manipulacjom w negocjacjach. Umiejętność negocjacji to jedna z najważniejszych kompetencji potrzebnych w działalności biznesowej. W kontaktach z klientami, ze współpracownikami, niemal na każdym kroku spotykamy się z negocjacjami – przez duże „N” i małe „n”. Efekty tych negocjacji przekładają się na osobiste sukcesy pracowników, a te zaś na siłę organizacji.

 

Szkolenie dwudniowe (5 godzin dydaktycznych) 

 

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – MAGIA GESTÓW 

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności interpretowania komunikacji niewerbalnej oraz WŁAŚCIWE JEJ ZASTOSOWANIE. Poruszone zostaną kwestie, jak właściwie zaaranżować spotkanie biznesowe oraz poprawnie odczytać intencje drugiej osoby. Kwestia „prawdy i kłamstwa” w komunikacji, tak by odpowiednio ustosunkować się do rozmówcy. Charakterystyczne gesty związane z manipulacją. Jak się przed nią chronić i nie ulec jej negatywnym wpływom. Teoria osobowości oraz interpretacja gestów osób o różnych temperamentach sprawi, że w błyskawicznym czasie uczestnik będzie potrafił ocenić sytuację i dostosować do niej swoją komunikację niewerbalną, by pozytywnie wpłynąć na odbiorcę. Praktyczne wykorzystanie technik komunikacji niewerbalnej usprawnią kontakty biznesowe i sprawią, że uczestnik po szkoleniu będzie czuł się pewny siebie oraz tego, jak prezentuje się w relacjach międzyludzkich. Uczestnicy szkolenia otrzymują w prezencie książkę trenerki pt.: Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała.”

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych) 

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW METODĄ MEDIACJI

Konflikt jest elementem towarzyszącym życiu człowieka. Najnowsze podejście do konfliktu w literaturze tematu wskazuje na jego dużą wartość dla funkcjonowania ludzi w różnych grupach społecznych czy środowiskach. Mimo tego podejścia doceniającego konflikt, powinien on zostać rozwiązany dla dobra wszystkich stron biorących w nim udział. Szkolenie ma na celu ukazanie mechanizmów konfliktu, do którego dochodzi w każdej sferze aktywności człowieka oraz zapoznanie z mediacją, metodą jego rozwiązywania. W trakcie szkolenia jego uczestnicy dokonają analizy własnych postaw/reakcji na zaistniały konflikt oraz będą kształcić umiejętności i predyspozycji do jego rozwiązania metodą mediacji. Szkolenie pozwoli uczestnikom zrewidować swoją dotychczasową wiedzę na temat istoty konfliktu, jak i diagnozować i przeciwdziałać przyczynom zaistnienia konfliktu. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w zespole, szczególnie do kadry kierowniczej, która jest odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie swoich podwładnych.

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych ) 

 

PROFESJONALNY PRAWNIK

Celem szkolenia jest umożliwienie łatwego i szybkiego przyswojenia umiejętności interpersonalnych niezbędnych w swoim zawodzie, układania porywających wystąpień, którego publiczność słucha z uwagą i skupieniem. Wzmocnienie poczucia pewności siebie i odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Wskazanie unikalnych technik tworzenia wystąpień w zaledwie kilka minut sprawi, że uczestnik zawsze będzie przygotowany, a nauka szybkiego odpowiadania na zawiłe pytania sprawi, że nigdy nie będzie zaskoczony. Uczestnicy szkolenia otrzymują w prezencie książkę trenerki pt.: Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała.”

 

Szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych) 

 

 

Informacje organizacyjne:

 

Na kilka dni przed terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem, aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

 • szkolenie jednodniowe trwa 5 h
 • szkolenie dwudniowe trwa 10 h
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników nie może przekroczyć 20 osób.
 • w programie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa

 

Opcjonalnie:

 

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w pobliskim hotelu*** Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (085)72 22 501, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: szkolenia@e-infolex.pl

 

Miejsce zajęć

 

Szkolenia organizujemy w Białymstoku w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, jak również w innych miastach.

 

Koszty uczestnictwa

 

Koszt szkolenia jednodniowego – 380 zł + 23% Vat od os. (467, 4 zł)

Koszt szkolenia dwudniowego – 760 zł + 23% Vat od os. (934, 8 zł)

 

PROMOCJA!
W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z jednej firmy cena wynosi 30 zł/os mniej.*

cena zawiera:

 • materiały dydaktyczne ( materiały dodatkowe, np.książki)
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, teczka)
 • CERTYFIKAT potwierdzający ukończenie szkolenia
 • serwisy kawowe (nie obejmuje noclegu)

Za pomocą czatu oraz FORUM zapewniamy kontakt między uczestnikami szkoleń, a ekspertami z poszczególnych zagadnień tematycznych.

 

Zgłoszenie

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez e-Infolex Sp.zo.o. należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf Pobierz formularz w formacie .pdf lub word Pobierz formularz w formacie .doc a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (0857222 501) lub mailem (szkolenia@e-infolex.pl).

Na trzy dni przed terminem spotkania potwierdzamy Państwa uczestnictwo faxem lub mailem i jednocześnie informujemy o dokładnym miejscu szkolenia.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie mailem lub faksem nie później niż na 3 dni przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem na podstawie faktury VAT, którą otrzymacie Państwo na szkoleniu”

 

Kontakt

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:
tel/fax: (085) 72 22 501

szkolenia@e-infolex.pl
www.e-Infolex.pl
SZKOLENIA | KONFERENCJE

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

e-Infolex.pl Sp.zo.o.
ul. Żurawia 71 lok. 2.47; 2.49
15-540  Białystok

Mamy nadzieję, iż zaproponowany Państwu pakiet usług szkoleniowo-doradczych w pełni zaspokoi oczekiwania, wpisze się w realizowany proces zarządzania pracownikami i zagwarantuje efektywne wdrożenie zaplanowanych zmian.