Mediacje to skuteczne narzędzie wykorzystywane dziś w systemie prawa i wymiaru sprawiedliwości. Dają one możliwość pozasądowego rozwiązanie problemów prywatnoprawnych. Przystępując do postępowania mediacyjnego jeszcze na etapie przedsądowym unikają Państwo wielu miesięcy trudnych relacji, niewłaściwej komunikacji, zaostrzającego się konfliktu, braku zrozumienia i niepotrzebnych kosztów finansowych. Mediator to osoba trzecia prowadząca postępowanie mediacyjne w sposób skuteczny, bezstronny i kompetentny. Jest osobą neutralną i bezstronną, nie ocenia, nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, dba o równowagę i swobodę wypowiedzi stron w trakcie całego procesu. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu.

MEDIACJE POZWOLĄ NA :

  • uporządkowanie rzeczywistości w jakiej się znajdujecie poprzez ustalenie kwestii spornych;

  • podjęcie decyzji o ewentualnym ratowaniu związku i przystąpieniu do terapii lub decyzji o rozstaniu;

  • spisanie warunków rozstania;

  • wyłonienie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony i akceptowanych przez sąd;

  • możliwość wyrażenia żalu i emocji na które nie ma miejsca w sądzie;

  • zmniejszenie kosztów sądowych ( postępowanie zakończone na jednej, krótkiej rozprawie);

  • ograniczenie ilości spotkań do niezbędnego minimum zaangażowanych w konflikt małżonków ;

  • uniknięcie angażowania w rozwód dzieci, będących świadkami kłótni rodziców walczących „ o swoje ” oraz zredukuje negatywne skutki jakie rozwód rodziców wywiera na dzieci;

  • możliwość podziału majątku w wyniku postępowania rozwodowego, co pozwoli uniknąć co najmniej dwóch odrębnych procesów sądowych.

Cennik:

Ugoda Mediacyjna

Przygotowana w trzech egzemplarzach wraz z wnioskiem o zatwierdzenie ugody oraz potrzebnymi oświadczeniami

615,00zł brutto

Zadzwoń teraz

Spotkanie mediacyjne

Na którym spróbujemy rozwiązać problemy prywatnoprawne w sposób pozasądowy. Spotkanie trwa 2 godziny.

307,50zł brutto

Zadzwoń teraz